Termografering

Termografering er en metode for å avlese temperatur på en overflate.  Ved hjelp av IR kamera kan man lese av infrarød stråling fra overflater og regne dette om til temperaturer som gjengis i et bilde. Termografi har mange bruksområder, blant annet innenfor industri og elektro. 

Ved utvidet kontroll av elektroinstallasjoner kan termografering benyttes for å avdekke unormalt varme punkter i anlegget. Termografering kan slik avdekke brannfarlige punkter før de forårsaker brann eller driftsstans. I noen tilfeller kreves det termografering for å tilfredsstille forskrifter for elektriske anlegg.

For industrien kan termografering brukes til å inspisere viktig utstyr uten behov for driftsstans og bidra til bedre planlegging av vedlikehold. 

Vår montør som utfører termografering er sertifisert i henhold til NEK 405-1.