Fornøyde kunder i generasjoner

H.Blix ble etablert i 1934 og har en stolt historie med leveranser av tjenester og produkter til det private og næringslivet i Finnmark. Vi har siden 1934 utviklet oss en helhetlig elektroentreprenør med virksomhet innen områdene:

✓ Elektroinstallasjon
✓ Automasjon
✓ Brannalarmanlegg               
✓ Nødlysanlegg
✓ Tyveri – og skallsikring
✓ Tele og data

Innenfor alle områdene utfører vi prosjektering, installasjon, service, vedlikehold og kontroller. 

Våre verdier: Samarbeid - Modig - Ansvarlig

Vår visjon er å være ledende og den foretrukne elektroinstallatøren innenfor prosjektering, installasjon og vedlikehold i vår region.

Vårt hovedmål er å være en seriøs samarbeidspartner som er førstevalget for våre ansatte og kunder. Gjennom kompetanse og ansvar finner vi løsninger og tilfredsstiller våre kunders behov.


I dag har vi 30 ansatte fordelt på prosjektering, installasjon, service, HMSK, administrasjon og lager. 

Kontakt oss for bestilling, råd, tips og inspirasjon! 

Adresse:
Strandgata 45
9600 Hammerfest


Epost: [email protected]
Telefon: 78 42 98 88 
24 timers vakttelefon: 78 42 98 88

Autorisasjoner og godkjenninger

H.Blix har følgende autorisasjoner og godkjenninger: 

 • Autorisert elektroinstallatør.
 • Registrert el.installatør og medlem i Nelfo.
 • Autorisert installatør innen EKOM.
 • Godkjent for prosjektering, utførelse og service på automatiseringsanlegg.
 • Sentral godkjenning brannalarmanlegg og nødlysanlegg. 
 • Personell som er FG750 – automatiske brannalarmanlegg – sertifisert.
 • Autronica sertifisert.
 • Autorisert KNX partner.
 • NEMKO sertifisert for elkontroll.
 • Godkjent opplæringsbedrift.
 • Registrert i StartBANK.
 • Registrert i EPIM JQS

Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HMSK)

Vi er aktive i en sektor der HMS og kvalitet må stå sentralt i alt vi gjør både for våre ansatte og våre kunder. Vi mener at HMS og kvalitet går hånd i hånd, og at vi oppnår de beste resultatene ved å se HMS, kompetanse og kvalitet i sammenheng.

Arbeidet vi utfører har mange faremomenter og fokus på HMS er viktig for at våre ansatte skal komme sikkert og trygt hjem fra sin arbeidsdag. Kvaliteten på arbeidet som vi gjør hos våre kunder er viktig for å forebygge og unngå skader på personell og materiell. 

For H.Blix gjelder følgende overordnede målsetning:

«Vi har null skader på personell og utstyr»

Null skader på personell og utstyr kan ikke bare sees på som et mål, det er en kontinuerlig prosess. Vi arbeider derfor systematisk innenfor kompetanseutvikling, læring, dokumentasjon, kontroll, forbedring og kvalitet i alle ledd. Etterlevelse sikres gjennom vårt HMS årshjul.

For best mulig tilgjengelighet har våre ansatte smarttelefoner med tilgang til ordresystem, HMS håndbok, stoffkartotek, rutiner og dokumentasjon. Dette er et ledd i å gjøre det enklere å etterleve HMS rutiner og levere kvalitet til våre kunder.  

Vi har stor tro på at erfaring og kompetanse er en av grunnsteinene for at vi skal nå våre mål og oppnå god HMS kultur. Vi har derfor valgt utvikling av våre medarbeidere som ett av hovedfokusområdene framover.