Tele & data

Vi innehar EKOM autorisasjon for prosjektering, installasjon og vedlikehold av tele- og data nett, kabel-TV og radio. 

Vi leverer prosjektering, installasjon og vedlikehold på spredenett for tele og data. For å oppnå et stabilt spredenett er det viktig at alle nettverkskomponentene settes opp til å «spille sammen». I tillegg er det viktig at selve installasjonen av et spredenett utføres etter definerte standarder. Her har våre fagfolk både kompetanse og erfaringen som skal til.  

Fiberkabler blir oftere og oftere benyttet som stamkabler for tele og data. Vi har eget utstyr og lang erfaring med terminering og testing av fiberkabler. 

Tele og data er et område som er i stadig utvikling og vi har derfor tett samarbeid med leverandører og grossister for å holde oss oppdatert. 

Ta kontakt med oss for mer informasjon om muligheter og leveranser.