Dette må du sjekke når du kjøper bolig!

Dette må du sjekke når du kjøper bolig!Man kan fort bli litt svimmel av all informasjon man får på visning eller i prospektet ved kjøp av ny bolig. Som kjøper har du mange krav. Solforhold, kvadratmeter, beliggenhet, og kvaliteten på kjøkkenet. Mange nedprioriterer dermed noe av det viktigste; det elektriske anlegget. Enten fordi de glemmer det, eller fordi de ikke kan det godt nok.

 Dette må du sjekke på visning
 
En god start kan være å åpne sikringsskapet når du er på visning. Meglere forteller at det er overraskende mange som glemmer dette. Er sikringsskapet gammelt eller nytt?

Dersom det er gamle skrusikringer kan det være lurt å se etter misfarge eller lignende. Misfarge kan tyde på at en elektriker bør gjøre en EL-sjekk, for å unngå varmegang i skapet. Kontroller også at alt utstyret som er montert i sikringsskapet er merket og angitt i kursfortegnelsen.

En EL-sjekk utføres av en faglært elektriker som blant annet ser på sikringer, kontakter og kabler for å avdekke eventuelle avvik. Spør gjerne om når eieren sist gjorde en EL-sjekk, og om det er dokumentasjon på dette.
 
– Dersom det finnes elektrisk gulvvarme skal det foreligge dokumentasjon på installasjonen med teknisk informasjon om varmeelementene, plassering og brukerveiledning, forteller Henning Backe, daglig leder i IKT Elektro.

                                                     Dokumentasjonen er meget viktig
 
Backe hos IKT Elektro forteller at de ved flere anledninger har vært på mindre oppdrag for nye boligeiere, som har resultert i at de har funnet større feil og mangler i skjult installasjon. Han bekrefter at dokumentasjon er viktig.

– I de ekstreme tilfellene har vi oppdaget at hele den elektriske installasjonen har vært utført av ufaglært personell. Dette har resultert i at de flotte overflatene, som de ferske boligeierne har forelsket seg i på visning, må rives for å kunne utbedre feilene eller legge om det skjulte elektriske anlegget.

 Andre ganger har de oppdaget baderom der varmekabler ikke er montert etter produsentens montasjeanvisning eller kontrollert og dokumentert etter gjeldende forskrifter, med det resultat at varmekablene blir frakoblet, eller at gulvet må hugges opp igjen.

                                                     Har du krav på samsvarserklæring?
 
Er det gjort arbeid på det elektriske anlegget etter 1999, så har du krav på en samsvarserklæring. Det skal du få om det har vært reparasjon eller installering av varmekabler, om det har blitt satt inn downlights, installert temperaturstyring eller lignende arbeid. En samsvarserklæring er dokumentasjon og din forsikring på at jobben som er gjort, møter kravene i forskriftene. Elektrikeren som har utført dette arbeidet garanterer da for at arbeidet er gjort riktig.