Smarthus og velferdsteknologi i sameier/borettslag

I tillegg til å øke trygghet og trivsel, kan smarthusløsninger i borettslag og sameier bidra til å redusere fellesutgiftene gjennom lavere strømkostnader. 

Ettersom 55% av energikostnadene i en bolig går til oppvarming er det mye å spare på å ha muligheten til å senke temperaturen om natten. Belysning med sensorer og tidsinnstilte termostater med styring er gode løsninger som vil redusere energikostnadene til fellesarealer. I sameier og borettslag er det også viktig å tenke på sikkerheten. Varslingssystemer for vannlekkasje og et seriekoblet brannvarslingssystem øker tryggheten for beboerne.

Smarthusteknologi kan gjøre hverdagen både tryggere og mer komfortabel for beboerne. Vi kan levere alt fra automatiske dørlåser med porttelefon til styring av lys, varme, varslingsystemer og solskjerming, og våre smarthussystemer kan utvides etterhvert som omfanget øker eller spesialtilpasses til hver enkelt seksjon.                                                           Inspirasjon