Ladestasjoner til elbil

Med et økende antall elbiler på veiene øker også behovet for lading i borettslag raskt. Med gode fellesløsninger kan man unngå konflikter om utgifter, ladeplasser og strømtilgang. 

Fra 1. januar 2018 ble det lovfestet at seksjonseiere som disponerer parkeringsplass kan kreve rett til ladestasjon til elbil. For å unngå konflikter rundt kostnader og etablering av ladestasjoner er informasjon og kunnskap viktig. Det finnes flere løsninger som passer for ulike borettslag og sameier. Behovet for ladestasjoner i dag er sannsynligvis mindre enn det vil være i fremtiden, derfor er det viktig å ta høyde for eventuelle endringer. 

Stikkontakter og enkeltløsninger bruker mer strøm enn en felles løsning, og sikrer en langt mer rettferdig fordeling av strømutgiftene. Mange kommuner har også støtteordninger for etablering av felles ladeplasser.

Vi har flere ulike leverandører av ladestasjoner for borettslag og sameier. Kontakt oss for befaring og gode råd angående elbillading i ditt borettslag/sameie.