Automasjon

Automatisering av funksjoner blir viktigere og viktigere både for næring, industri og det offentlige.

For at automatisering skal gi effekt er det en forutsetning at systemene er designet for behovene, i tillegg til at organisasjonen som skal motta systemet gjøres klar for det. 

I tett samarbeid med våre leverandører og kunder utfører vi prosjektering, installasjon, driftsettelse og overlevering, opplæring og feilsøking på automasjonssystemer. 

Et eksempel på automatiseringssystem er systemer (SD-anlegg) og produkter for energieffektivisering av bygg. Disse systemene gir deg kontroll over energiforbruk i og på tvers av bygg, og muligheter til å styre forbruket for energisparing. For leveranse av SD-anlegg har vi samarbeid med blant annet EM-systemer som er et norskutviklet robust og meget brukervennlig system. 

Andre eksempler på automasjonsleveranser er:

  • Produksjonslinjer
  • Måling og regulering
  • Sikkerhetssystem 
  • Byggautomasjon