Periodisk kontroll av elektrisk anlegg, brannalarm- og nødlysanlegg og tyveri- og skallsikring.

Det er du som eier av et elektrisk anlegg eller brann- og nødlysanlegg som  er ansvarlig for at anleggene er i orden. Gjennom regelmessige kontroller og vedlikehold ivaretar du sikkerheten og øker levetiden til anlegget. 

Hyppigheten av kontrollene er avhengig av byggets kontrollklasse. Vi kan ta ansvar for å holde oversikt over kontrollene i ditt bygg og når neste skal gjennomføres for å tilfredsstille krav. 

Ved kontroll av anlegg går en sertifisert kontrollør gjennom anlegget, tar stikkprøver og gjennomfører testing. Etter at kontrollen er utført vil du motta en rapport om eventuelle feil og mangler. Under elektrokontroll kan termografering utføres i tillegg for utvidet kontroll. 

Pris på årskontroll for næringsbygg vil variere på størrelsen og kompleksiteten av anlegget. I tillegg vil tilgjengelig dokumentasjon og eksisterende internkontrollsystem  være med å påvirke prisen. 

Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud.